Wydatki na badania i rozwój w Polsce w latach 2000-2018, na tle innych krajów OECD

Zgodnie z raportem opublikowanym przez OECD (https://data.oecd.org/rd/gross-domestic-spending-on-r-d.htm) wydatki krajowe brutto w Polsce w latach 2000-2018, mimo tendencji wzrostowej w dalszym ciągu utrzymują się na bardzo niskim poziomie w porównaniu do innych krajów Unii Europejskiej i krajów OECD.

Dla potrzeb tego badania wydatki krajowe brutto na badania i rozwój definiuje się jako całkowite wydatki (bieżące i kapitałowe) na badania i rozwój realizowane przez wszystkie spółki będące rezydentami, instytuty badawcze, laboratoria uniwersyteckie i rządowe itp. w danym kraju. Raport obejmuje badania i rozwój finansowane z zagranicy, ale nie obejmuje krajowych funduszy na badania i rozwój realizowane poza gospodarką krajową. Wskaźnik ten mierzy się w cenach stałych USD za pomocą roku bazowego 2010 i parytetów siły nabywczej (PPP) oraz jako procent PKB.

wydatki na badania w Polsce

Leave a Reply