Aktualizacja oprogramowania w służbie ochrony danych osobowych

aktualizacja oprogramowania ochrona danych osobowych

Urząd Ochrony Danych Osobowych przypomina, że aktualizacje oprogramowania pomagają zapewnić bezpieczeństwo danych podkreślając, że:

„regularne aktualizowanie programów antywirusowych, oprogramowania typu firewall, przeglądarek, a także innych aplikacji i całych systemów operacyjnych, z których korzystamy na co dzień, jest jednym z kluczowych warunków zapewniających bezpieczną i stabilną pracę naszego komputera”

W świetle art. 32 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO) administrator danych osobowych i podmiot przetwarzający muszą wdrożyć odpowiednie środki organizacyjne i techniczne, aby zapewnić odpowiedni stopień bezpieczeństwa danych. A więc aktualizacja oprogramowania oraz regularne testowanie środków bezpieczeństwa leżą w gestii obu tych podmiotów.

Problem dotyczyć może, jak słusznie zauważono, programów komputerowych, które z uwagi na przestarzały charakter nie mają wsparcia producenta. Często bowiem producent wydaje nowe wersje oprogramowania, a wsparcie techniczne i rozwijanie przestarzałych rozwiązań przestaje być po prostu dla niego opłacalne.

Pełna wersja komunikatu UODO znajduje się tutaj: https://uodo.gov.pl/pl/138/1359

Leave a Reply