Aplikacja mobilna w czasach RODO

aplikacja_mobilna_a_rodo

Można pomyśleć, że do stworzenia aplikacji mobilnej potrzebne jest jedynie połączenie dobrego pomysłu z wykonaniem, a następnie zgromadzenie odpowiedniej liczby użytkowników. Chociaż są to bardzo istotne kwestie, to nie stanowią przepisu na sukces. Istnieje cały szereg problemów prawnych, które mogą twórcę przyprawić o zawrót głowy.

Jedną z nich jest niewątpliwie ochrona danych osobowych, w szczególności po wejściu w życie Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie danych Osobowych (RODO). Wraz z wprowadzoną przez RODO zasadą „privacy by design” twórca powinien już na etapie tworzenia aplikacji wziąć pod uwagę zagwarantowanie jak najlepszej ochrony danych osobowych dla użytkowników.

Aplikacja mobilna a RODO

Zgodnie z przepisami RODO, obowiązkowe jest ujawnianie szczegółów związanych z prywatnością i przetwarzaniem danych. Aplikacje mobilne nie są wyjątkiem; twórcy są zobligowani do zapewnienia bezpieczeństwa danych, aby zachować zgodność z rozporządzeniem.

Polityka prywatności musi kierować się zasadą przejrzystości, być zwięzła, łatwo dostępna oraz formułowana w sposób zrozumiały.

Niedostosowanie aplikacji do przepisów RODO może skutkować wysokimi karami finansowymi, jak również uniemożliwić rozpowszechnianie aplikacji mobilnej za pośrednictwem dedykowanych sklepów jak (App Store, Google Play Store) oraz narazić twórcę na spory sądowe i negatywnie wpłynąć na wiarygodność aplikacji.

Warunki powinny określać sposób, w jaki produkt, usługa lub treść mogą być wykorzystywane, w sposób prawnie wiążący. Są one kluczowe dla ochrony przed potencjalnymi zobowiązaniami.

Dlatego jeśli twórca nie ma pewności, czy jego aplikacja jest zgodna z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych, nie powinien podejmować żadnego ryzyka i skorzystać z pomocy specjalistów od ochrony danych osobowych. Osoby takie sprawdzą zgodność aplikacji i jej polityki prywatności z obowiązującym rozporządzeniem, a jeśli pojawią się problemy, pomogą dostosować aplikacje do obowiązujących standardów.

Leave a Reply