Chmura zwiększa innowacyjność polskich firm o 82 proc.

Szefowie IT coraz chętniej korzystają z rozwiązań chmury obliczeniowej; chmura zwiększa innowacyjność polskich firm o 82 proc. – wynika z raportu firmy doradczej Deloitte i ICAN Institute „Chmura publiczna w Polsce”, przygotowanym przy wsparciu merytorycznym Google Cloud.

chmura zwiększa innowacyjność polskich firm

31 proc. polskich przedsiębiorstw korzysta z rozwiązań chmury obliczeniowej, a kolejne 22 proc. zamierza je wdrożyć w ciągu najbliższych trzech lat – wynika z badania.

Popularność rozwiązań chmurowych

Popularność rozwiązań chmurowych wiąże się głównie z trzema trendami: upowszechnieniem technologii w biznesie; zmienności rynkowej i dynamiki; zmiany roli IT, od których wymaga się teraz podnoszenia efektywności zarówno na płaszczyźnie projektowej, jak i kosztowej.

Korzyści rozwiązań chmurowych

Wśród korzyści wynikających z migracji zasobów do chmury, ankietowani wymieniali przede wszystkim skalowalność i elastyczność infrastruktury (68 proc.), uproszczenie zarządzania infrastrukturą (50 proc.), optymalizację kosztową (46 proc.), uproszczenie architektury (44 proc.). Jedynie 9 proc. wskazuje na bezpieczeństwo systemów i danych.

– W opinii naszych respondentów optymalizacja kosztowa mocno traci na znaczeniu przy kolejnych wdrożeniach. To sugeruje, że chmura w coraz większym stopniu nabiera znaczenia jako narzędzie zwiększające szybkość i efektywność działania, a w mniejszej skali jako sposób na ograniczanie kosztów. Pozwala na zwiększenie dynamiki organizacyjnej w obszarze wsparcia IT, a jej wdrożenie zmienia sposób funkcjonowania w wielu obszarach firmy – mówi Jakub Garszyński.

Chmura zwiększa innowacyjność

82 proc. przedsiębiorstw korzystających z rozwiązań chmurowych uważa, że rozwiązanie to wpłynęło na wzrost innowacyjności. Firmy najczęściej decydują się na tworzenie architektury chmurowej po raz pierwszy ze względu na zwiększenie skalowalności i dostępności mocy obliczeniowych oraz optymalizację kosztową. Natomiast najbardziej istotnym powodem dalszej migracji była możliwość dostępu do danych w czasie rzeczywistym.

Obawy przed wdrożeniem chmury obliczeniowej

Mimo to, wciąż wiele szefów IT ma opory przed wdrożeniem tego typu rozwiązań. Najczęściej wątpliwości te dotyczą bezpieczeństwa (41 proc.), a co trzeci badany obawia się trudności technicznych w obszarze integracji i złożoności w architekturze systemów chmurowych.

– W przypadku firm dopiero rozważających wdrożenie chmury, 43 proc. z nich ma wątpliwości dotyczące bezpieczeństwa. W przypadku respondentów z sektora bankowego i ubezpieczeniowego, podlegających regulacjom KNF, wiele przedsiębiorstw wskazało na trudności natury regulacyjnej, a 32 proc. ankietowanych wśród barier wymienia także wzrost kosztów w trakcie wdrożenia – mówi Mariusz Smoliński, dyrektor działu badań i analiz ICAN Institute.

Jakie wyzwania czekają przy wdrażaniu chmury publicznej?

Największe wyzwania, jakie napotkali szefowie działów IT przy wdrażaniu chmury publicznej, to: zaprojektowanie opartego na niej środowiska cyfrowego (3/4 badanych); analiza obecnego środowiska pod kątem optymalizacji kosztowej posiadanych zasobów, relacji między nimi i polityki backup, czyli związanej z tworzeniem kopii zapasowych (67 proc.); stworzenie strategii migracji dla poszczególnych serwerów i usług (58 proc.).

Leave a Reply