Korzyści ze stosowania chmury w sektorze bankowym

Korzyści ze stosowania chmury w sektorze bankowym
Korzyści ze stosowania chmury w sektorze bankowym

Jakie są korzyści ze stosowania chmury w sektorze bankowym? O rozwiązaniach chmurowych w branży pisało Accenture w swoim raporcie „Chmura obliczeniowa w sektorze bankowym na świecie, w Europie i w Polsce”.

Jednymi z pierwszych wymienionych korzyści są korzyści finansowe. Współczesny sektor bankowy, jak podaje Accenture, musi walczyć z kapitałochłonnością. Wykorzystanie technologii chmurowych pozwala na redukcję kosztów i „elastyczne” podejście do wydatków operacyjnych.

Mniejsza niepewność związana z wdrażaniem nowych pomysłów, niskie (początkowe) nakłady inwestycyjne – na to wszystko pozwala zastosowanie rozwiązań chmurowych. Realizacja nowych projektów nie musi wiązać się z dużymi kosztami, a wdrożenia i testy mogą być przeprowadzane szybciej.

Na uwagę zasługują także możliwości obliczeniowe chmury, które pozwalają na przeprowadzenie szczegółowych analiz w krótkim czasie. Dostęp do nowoczesnych technologii pozwala na analizowanie zarówno ustrukturyzowanych, jak i nieustrukturyzowanych danych. Zdaniem autorów raportu, dostęp do chmury to „nieograniczone możliwości obliczeniowe i zaawansowane funkcje analityczne”.

Kolejną korzyścią są przejrzyste raporty, które można generować w czasie rzeczywistym. Korzystanie z chmury pozwala również na dostosowywanie kosztów do aktualnych potrzeb. Ostatnią z wymienionych korzyści jest łatwość wdrożenia. Usługi można dostarczyć w krótkim czasie, szybciej tworzone są aplikacje, a to wszystko przekłada się na możliwość wprowadzania na rynek nowych, innowacyjnych produktów i usług.

Więcej informacji dostępnych w raporcie Accenture pod tym linkiem.

Leave a Reply