Rynek chmury obliczeniowej w Polsce – badanie Computerworld.

Rozwiązania chmurowe są coraz popularniejsze na polskim rynku. Jedynie 4 proc. przedsiębiorstw, które brały udział w badaniu „Computerworld”, nie planuje wdrażać tego typu narzędzi i usług w swoich organizacjach. Jak wygląda rynek chmury obliczeniowej w Polsce?

Rynek chmury obliczeniowej w Polsce

Ponad połowa (51 proc.) ankietowanych przedsiębiorstw uważa, że rozwiązania chmurowe to przyszłość. W tej grupie 28 proc. respondentów przygotowało już plan migracji i wykorzystania chmury, a 23 proc. określiło swoje plany. O nieprzenoszeniu swoich zasobów zadecydowało jedynie 4 proc. przedsiębiorstw. Z kolei 44 proc. ankietowanych w ciągu ostatnich trzech lat wdrożyło już rozwiązania chmurowe.

Wśród korzyści, które wynikały z wprowadzenia rozwiązań chmurowych, wyszczególniono: poprawę elastyczności i zwiększoną skalowalność zasobów, poprawę dostępności i ciągłości biznesu, przesunięcie wydatków na IT z modelu CAPEX na OPEX.

Dostawcy, którzy są najczęściej wybierani przez polskie firmy, to Microsoft, Google i Amazon Web Services. Czynniki, które decydowały o wyborze, to przede wszystkim: znajomość i wiarygodność marki (25 proc.), kompetencje własnych pracowników i znajomość danej technologii (24 proc.) oraz gotowość dostawcy do spełnienia wymogów regulacyjnych (22 proc.).

W badaniu zapytano też, jakie obawy najczęściej występowały przed migracją danych do chmury. Najczęściej wskazywano: bezpieczeństwo, opłacalność przedsięwzięcia i zwrot z inwestycji (po 20 proc.), sprostanie wymogom regulacyjnym i prawnym (18 proc.), a także wydajność rozwiązań chmurowych (14 proc.).

Badanie zostało przeprowadzone w drugiej połowie marca 2020 roku metodą CAWI (ankieta internetowa). Wzięli w nim udział przedstawiciele ponad 100 polskich przedsiębiorstw.

Rynek chmury obliczeniowej w Polsce

Leave a Reply