Europejskie konsultacje w sprawie usług cyfrowych

Europejskie konsultacje w sprawie usług cyfrowych
Europejskie konsultacje w sprawie usług cyfrowych

Komisja Europejska prowadzi publiczne konsultacje w sprawie pakietu zmian dotyczących usług cyfrowych. Jak informuje Komisja, celem zmian jest wzmocnienie Jednolitego Rynku Usług Cyfrowych, a także wspieranie innowacyjności i konkurencyjności europejskiego środowiska internetowego.

Ramy prawne dotyczące usług cyfrowych nie uległy zmianie od czasu przyjęcia dyrektywy 2000/31/WE z dnia 8 czerwca 2000 r. w sprawie niektórych aspektów prawnych usług społeczeństwa informacyjnego, w szczególności handlu elektronicznego w ramach rynku wewnętrznego (dyrektywa o handlu elektronicznym). Zdaniem europejskiego projektodawcy dynamiczne zmiany, jakie zachodzą w usługach cyfrowych, wymagają reakcji.

Zakładane zmiany opierają się na dwóch obszarach:

  • zmiana dyrektywy o handlu elektronicznym, w szczególności poprzez zapewnienie:
    • swobody świadczenia usług cyfrowych na jednolitym rynku UE zgodnie z przepisami dotyczącymi miejsca prowadzenia działalności;
    • szerokiego ograniczenia odpowiedzialności za treści stworzone przez użytkowników;
    • ustanowienia jaśniejszych i nowoczesnych przepisów dotyczących roli i obowiązków pośredników internetowych, w tym podmiotów spoza UE działających na terytorium UE;
    • skuteczniejszego systemu zarządzania, aby zapewnić prawidłowe egzekwowanie przepisów.
  • stworzenie równych warunków działania na europejskich rynkach cyfrowych z uwzględnieniem funkcjonowania dużych platform internetowych; zakłada się przeciwdziałanie zaburzeniom równowagi rynkowej, tak aby zapewnić konsumentom jak najszerszy wybór oraz pozostawienie jednolitego rynku usług cyfrowych UE konkurencyjnym i otwartym na innowacje.

Europejskie konsultacje w sprawie usług cyfrowych – warto wiedzieć

Komisja skierowała zaproszenie do konsultacji do ogółu społeczeństwa: dostawców usług cyfrowych, w tym platform internetowych; przedsiębiorców świadczących usługi online; organizacji pozarządowych; środowisk naukowych i innych zainteresowanych. Chętni mogą przesyłać odpowiedzi, we wszystkich językach urzędowych UE  do  8 września 2020 r.

W Polsce, aby wziąć udział w konsultacjach należy wypełnić ankietę, do której link znajduje się na stronie Ministerstwa Rozwoju.

Leave a Reply