SLA w chmurze

SLA w chmurze
SLA w chmurze – co trzeba wiedzieć?

Nie tylko tradycyjne umowy na utrzymanie systemu informatycznego wdrożonego w infrastrukturze danego podmiotu powinny mieć zagwarantowany poziom świadczenia usług. Udostępnianie oprogramowania w chmurze (SaaS) również może się wiązać z czasową niedostępnością, nie tylko z powodu awarii, ale i aktualizacji. Service Level Agreement jest o tyle ważnym elementem relacji z dostawcą rozwiązań chmurowych, że bezpośrednio wyznacza zakres jego odpowiedzialności. SLA w chmurze – co trzeba wiedzieć?

Co reguluje typowa umowa SLA dla usługi udostępniania oprogramowania w chmurze?

Przede wszystkim poziom niezawodności, dostępności i responsywności systemów i aplikacji dostarczanych w formie usługi i wszelkich związanych z tym kwestii.

O czym nie powinniśmy zapomnieć konstruując umowę SLA w kontrakcie SaaS?

  • zdefiniowanie gwarantowanej dostępności usługi wyrażonej w postaci wskaźnika procentowego mierzonego w określonym okresie referencyjnym, najczęściej w okresie miesiąca; wskazując dostępność usługi np. na poziomie 99% dostawca gwarantuje jej wysoką niezawodność, a ów 1% to akceptowalny w skali miesiąca czas na planowane przestoje i nieplanowane awarie;
  • podstawowe definicje mające znaczenie dla wykonania SLA, w szczególności wady i ich kategoryzacja a także czas naprawy i czas reakcji;
  • wskaźniki służące do mierzenia parametrów usługi;
  • dopuszczalne przestoje w dostępności usługi oraz zasady przeprowadzenia aktualizacji oprogramowania;
  • ewentualną metodę rozliczeń pomiędzy Stronami na wypadek przekroczenia minimalnego poziomu świadczonej usługi, np. zwrot kosztów, plan kredytowy na usługi, zniżki, kary umowne
  • sposób i kanały dokonywania zgłoszeń wad oprogramowania udostępnianego w chmurze np. poprzez call center.

Bez dobrej umowy SLA, zakres odpowiedzialności dostawcy oprogramowania w chmurze może być trudny do ustalenia. Jak pokazuje praktyka rynkowa, większość dostawców oprogramowania w chmurze koncentruje SLA wokół procentowej dostępności w skali miesiąca – przyjmując to za jedyny parametr mierzenia usługi. Kary umowne są rzadkością, najczęściej usługobiorca otrzymuje zniżkę na kolejny okres świadczenia usługi. Dlatego, o ile jest to możliwe i nie mamy do czynienia z umową adhezyjną (tj. taką którą możemy zaakceptować i zawrzeć lub odmówić zawarcia, a więc nie podlegającą indywidualnym ustaleniom), ważne jest wynegocjowanie odpowiednich warunków, precyzyjnie określających zakres odpowiedzialności dostawcy.

Leave a Reply