W PIU powstaje standard chmury obliczeniowej dla branży ubezpieczeniowej

Polska Izba Ubezpieczeń wraz z Polską Izbą Informatyki i Telekomunikacji oraz innymi podmiotami pracuje nad opracowaniem standardu chmury obliczeniowej dla branży ubezpieczeniowej. Standard ma być gotowy już w listopadzie tego roku.

Standard ma pomóc ubezpieczycielom w sprawnym i bezpiecznych korzystaniu z rozwiązań chmurowych w ich działalności. Powstający dokument uwzględnia wytyczne KNF zawarte w komunikacie dotyczącym przetwarzania przez podmioty nadzorowane informacji w chmurze obliczeniowej publicznej lub hybrydowej.

W prace grupy roboczej zaangażowali się przedstawiciele firm ubezpieczeniowych, dostawcy technologii i kancelarie prawne – łącznie 27 podmiotów. Projekt koordynuje PIU wraz z firmą Accenture. Przy opracowywaniu Standardu zakłada się też konsultacje z nadzorcą.

– Chmura jest stosunkowo nowym narzędziem budowania przewagi konkurencyjnej. Przyniesie duże korzyści i zmieni funkcjonowanie organizacji. Jednak projekt standardu trzeba bardzo skrupulatnie przygotować i zaangażować do niego wiele podmiotów, przede wszystkim przedstawicieli firm, które już korzystają z rozwiązań chmurowych. Udział w pracach nad standardem chmury to ważne doświadczenie dla tych, którzy później będą wdrażać wypracowane teraz rozwiązania – mówi Mariusz Kuna, analityk PIU, szef działu Zarządzania Informacją Ubezpieczeniową w PIU.

– Wykorzystanie nowych technologii w tym chmury obliczeniowej to obecnie element strategii rozwoju dla wielu firm, zwłaszcza w okresie pandemii. W ostatnim czasie obserwowaliśmy przeciążenia sieci, rozwiązań VPN, systemów pracy zdalnej i grupowej. Jednocześnie można było zauważyć szybkie dostosowanie do zaistniałych warunków tych aplikacji, które stworzone zostały w architekturze „cloud native”. To umożliwiło ich niezwykle sprawne wyskalowanie. Wyniki naszego ubiegłorocznego badania Cloud Readiness Survey pokazują, że liderzy w wykorzystaniu chmury w sektorze ubezpieczeniowym osiagają ok. 30% redukcji kosztów IT. Pomimo to, tylko 56% przedstawicieli wyższej kadry kierowniczej ubezpieczycieli przyznaje, że wdrożyło odpowiedni model operacyjny, aby wesprzeć migrację do chmury – mówi Łukasz Marczyk, Managing Director, Accenture.

piu standard chmury

Leave a Reply