Rynek usług chmurowych odporny na kryzys

Jak wskazują eksperci Deloitte, w 2021 r. będziemy świadkami intensywnego rozwoju technologii, w tym także migracji chmurowej – wynika z dwudziestej edycji raportu „TMT Predictions 2021” przygotowanego przez firmę doradczą Deloitte.

Na szczególną uwagę w raporcie zasługuje m.in. sztuczna inteligencja. Według raportu do 2023 r. aż 70 proc. przedsiębiorstw może stosować mechanizmy AI do przetwarzania danych.

– W 2021 roku wartość globalnego rynku rozwiązań edge, czyli architektury rozproszonych zasobów IT, wyniesie 12 mld dolarów. Oczekujemy, że podstawą ekspansji w tym obszarze będzie zastosowanie innowacyjnych rozwiązań AI w telekomunikacji – szczególnie w sieciach 5G, jak również przez ofertę dostawców skalowalnych usług obliczeniowych w chmurze, którzy będą wykorzystywać sztuczną inteligencję do stałej optymalizacji swojej infrastruktury. Takie firmy staną się liderami odznaczającymi się wysokim poziomem kapitalizacji i przekazującymi innym dobre praktyki – powiedział Sławomir Lubak, Partner, lider branży Telekomunikacji, Mediów i Technologii, Deloitte.

Raport pochylił się także nad tematyką rozwiązań chmurowych. Chociaż w 2020 r. wydatki na tego typu technologie były mniejsze (w związku z recesją i potrzebą redukcji wydatków inwestycyjnych) to uznano, że rynek usług chmurowych jest odporny na kryzys.

– Należy jednak zaznaczyć, że rynek usług w chmurze jest i tak stosunkowo odporny na skutki obecnego kryzysu. Pewne sposoby pomiaru wykazują nawet wyższe tempo wzrostu niż w 2019 roku. To wynik zwiększonego zapotrzebowania na usługi cloud w sytuacji, gdy cały świat zaczął pracować zdalnie oraz wzrosło zapotrzebowanie na ogólnie pojęte usługi cyfrowe. W latach 2021-2025 wzrost przychodów utrzyma się na poziomie z 2019 roku i wyniesie 30 proc. Nie wykluczamy jednak wyższej wartości, bo przedsiębiorstwa będą wdrażać technologie chmurowe dla zwiększenia oszczędności oraz jednoczesnego podniesienia swojej zwinności i innowacyjności – mówi Marcin Knieć, Dyrektor w dziale Cloud Engineering Deloitte.

chmura obliczeniowa

Leave a Reply