78 proc. średnich i dużych firm w Polsce stawia na cyfryzację

Większość polskich firm z sektora MŚP jest w trakcie transformacji cyfrowej, a aż 36 proc. z nich jest już na zaawansowanym etapie zmian – wynika z badania Instytutu Humanites „BARIERY i TRENDY. Transformacja technologiczna firm w Polsce z uwzględnieniem perspektywy człowieka/ pracownika/konsumenta.”

– Wdrażanie nowych technologii i wykorzystanie chmury obliczeniowej nie jest już tylko dźwignią rozwoju, ale staje się warunkiem przetrwania firm i utrzymania konkurencyjności. Rewolucja cyfrowa bardzo przyspieszyła w ostatnich latach, a pandemia dodatkowo przyspieszyła transformację. Warto, aby polskie firmy przezwyciężały istniejące bariery i budowały kulturę organizacji otwartą na zmiany i innowacje. Infrastruktura i aplikacje chmury obliczeniowej, narzędzia analizy danych i automatyzacji wsparte AI, czy rozwój sprzedaży e-commerce tworzą zupełnie nowe możliwości wzrostu i poprawy efektywności zarówno dla dużych, jak i małych przedsiębiorstw – mówi Paweł Borys, Prezes Zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju.

Cyfryzacja – wyniki badania

Najważniejsze wnioski z badania przedstawiają się następująco:

  • pandemia przyspieszyła transformację cyfrową – zgadza się z tym 93 proc. badanych kierowników, 88 proc. pracowników firm i 67 proc. Polaków w wieku 15+;
  • do najbardziej zaawansowanych przedsiębiorstw należą te, które zatrudniają ponad 250 pracowników – wśród tych instytucji aż 60 proc. deklaruje, że na co dzień wykorzystuje nowe technologie. W przypadku MŚP, takie deklaracje złożyło 46 proc. badanych;
  • praktycznie wszyscy kierownicy (98 proc.) wskazało, że dzięki cyfryzacji wiele procesów jest teraz automatycznych, a dokumenty są bardziej dostępne;
  • digitalizacja powoduje zwiększenie efektywności pracy – o 86 proc. zdaniem menadżerów i o 82 proc. według pracowników liniowych;
  • 82 proc. menadżerów przyznało, że jedną z korzyści cyfryzacji jest optymalizacja kosztów, chociaż w początkowej fazie wdrażania koszty finansowe są wysokie.

– Badania potwierdzają, że transformacja cyfrowa nie jest liniowym procesem, który ma ściśle określony początek i koniec. To zjawisko wielowymiarowe, które obejmuje wiele obszarów działania firmy i wszystkich pracowników. Nie polega tylko na zastąpieniu poszczególnych elementów analogowych narzędziami cyfrowymi, ale na ich wzajemnym zintegrowaniu. Często wymaga całkowitego przebudowania procesów wewnątrz organizacji lub wręcz wymyślenia, zdefiniowania ich od nowa. To proces nieustannego rozwoju i zmian dostosowawczych. Ważną obserwacją z raportu wymagającą strategicznego przemyślenia, ze względu na strukturę przedsiębiorczą naszego rynku jest dysproporcja w tempie transformacji pomiędzy dużymi firmami a spółkami średniej wielkości. Istotnym elementem jest również kwestia łączenia cyfrowego rozwoju z perspektywą człowieka na co jako Humanites zwracamy uwagę od dekady łącząc tematykę człowieczeństwa i technologii – mówi Zofia Dzik, Prezes Zarządu Instytutu Humanites – Człowiek i Technologia. 

Jakie są powody transformacji cyfrowej?

Pracownicy ze szczebla kierowniczego wskazali kilka głównych powodów dla których przeprowadzili transformację cyfrową w firmie. Przede wszystkim była to potrzeba zwiększenia efektywności procesów czy sprzedaży/przychodów. Oprócz tego wyszczególniono też obniżenie lub optymalizację kosztów. Zwrócono tez uwagę na potrzebę dostosowania się do zmieniających się potrzeb i nadążania za rynkiem.  

– Opinie na temat transformacji cyfrowej są w większości pozytywne i zgodne. W badaniu zdecydowanie wyróżnia się kwestia ogromnej potrzeby budowania kompetencji cyfrowych na rynku, aby otworzyć organizacje na zmiany. Ponad połowa ankietowanych pracowników zwracała uwagę na zbyt małą liczbę szkoleń w tym obszarze. W ramach ogłoszonego w maju 2020 kompleksowego planu inwestycyjnego o wartości 1 miliarda dolarów na rozwój Polskiej Doliny Cyfrowej, Microsoft zobowiązał się między innymi do przeszkolenia 150 tys. pracowników, Partnerów i studentów. Inwestycja ta wspomoże rodzime i regionalne projekty transformacyjne oraz zasili naszą gospodarkę o najlepszych specjalistów z wykorzystania chmury obliczeniowej – mówi Paweł Jakubik, Członek Zarządu w polskim oddziale Microsoft.

Więcej informacji dot. badania jest dostępne pod linkiem.

Leave a Reply