EY: 64 proc. polskich przedsiębiorstw korzysta z rozwiązań chmurowych

64 proc. polskich przedsiębiorstw w ramach transformacji cyfrowej zdecydowało się wdrożyć rozwiązania chmurowe – wynika z badania EY Polska „Transformacja cyfrowa firm 2020”.  Co więcej, w ciągu najbliższych 12-18 m-cy takie wdrożenia planuje 26 proc. badanych.

Najważniejszym powodem do przeniesienia zasobów firmowych do chmury było przede wszystkim poprawienie komunikacji i współpracy (54 proc.). Niemniej istotne było też obniżenie kosztów (34 proc.), zwiększenie elastyczności i wygody prowadzenia firmy (31 proc.) czy zwiększenie bezpieczeństwa danych (29 proc.) i wydajności pracowników (25 proc.). Poza tym wymieniano także: zwiększenie możliwości kontroli danych (23 proc.), konsolidacja IT (22 proc.), zmniejszenie ryzyka prowadzenia biznesu (21 proc.), zwiększenie dostępności danych (19 proc.), zwiększenie swobody rozwoju wraz ze wzrostem organizacji (15 proc.), przeniesienie zarzadzania i administracji systemu na dostawcę (11 proc.) oraz zwiększenie dostępu do najnowszych technologii (8 proc.)

– Okres pandemii wiele firm zmotywował do wdrożenia rozwiązań chmurowych przede wszystkim dlatego, że dzięki temu możliwy był dostęp do zasobów firmy, a przez to niezakłócone prowadzenie działalności operacyjnej. To proces, który w ostatnich miesiącach zdecydowanie przyspieszył. Dotąd wielu przedsiębiorców obawiało się tego typu rozwiązań, pozostawiając większość procesów w tradycyjnej formie. Nie oznacza to jednak, że z jednym dniem przedsiębiorcy nabrali do chmury pewności i przekonania, że powinni tam przenieść zdecydowaną część albo nawet większość procesów. Nadal przyglądają się tym rozwiązaniom uważnie i w większości korzystają w nich w takim stopniu, w jakim jest to z ich perspektywy jedynie konieczne do prowadzenia działalności, nie doceniając przy tym jakie rozwiązania może ona zaoferować. Co ciekawe, blisko jeden na pięciu ankietowanych uważa, że wdrożenie chmury w jego przedsiębiorstwie nie jest  potrzebne – mówi Radosław Frańczak, Partner EY, CESA Consulting SAP Leader.

Jakie są główne bariery w związku z przenoszeniem danych do chmury?

Jako główne bariery przed przeniesieniem danych do chmury wymieniono wysokie koszty (24 proc.) i brak zaufania do tego typu rozwiązań (23 proc.). Jednocześnie 27 proc. ankietowanych stwierdziło, że nie posiada żadnych barier. Pozostałymi barierami były m.in.: brak potrzeb (19 proc.), brak zwrotu z inwestycji (15 proc.), opór ze strony zarządu (13 proc.) czy pracowników (9 proc.).  

Jak ankietowani chcą wykorzystać rozwiązania chmurowe?

W badaniu sprawdzono także, jak ankietowani widzą wykorzystanie chmury w perspektywie najbliższych 18 miesięcy. Najczęściej odpowiadano (33 proc.), że większość zasobów będzie przechowywana tradycyjnie, a tylko część w chmurze. Kolejnymi odpowiedziami, o podobnej liczbie głosów, były: przechowywanie części zasobów tradycyjnie i części w chmurze (24 proc.) oraz mniej więcej połowa w chmurze i połowa tradycyjnie (23 proc.). Większą część zasobów w chmurze zadeklarowało jedynie 16 proc., a część zasobów w chmurze – 4 proc.

– Wraz z rosnącą popularnością chmury zaufanie do niej będzie rosnąć. Co więcej, należy oczekiwać, że szereg korzyści, które zapewniają tego typu rozwiązania sprawi, że przedsiębiorcy odkryją w nich nowe  wartości. Jedną z nich jest między innymi innowacyjność, która dotyczy nie tylko implementacji samego rozwiązania chmurowego, ale również podejścia producentów oprogramowania czy systemów, którzy coraz częściej najnowsze rozwiązania wprowadzają najpierw w chmurze, a dopiero później udostępniają je w wersjach lokalnych. To oznacza, że brak adaptacji chmury może spowodować opóźnienie lub wręcz odcięcie się od nowości technologicznych – dodaje Radosław Frańczak.

czy zgłosiłeś już chmurę

Leave a Reply