Raport Accenture dot. wykorzystania chmury obliczeniowej w sektorze ubezpieczeń

Accenture we współpracy z Polską Izbą Ubezpieczeń opublikowało raport dot. wykorzystania chmury w sektora ubezpieczeń. Wynika z niego, że dzięki inwestycji w chmurę obliczeniową firmy uzyskują kilkukrotnie większe wzrosty przychodów i wyceny firmy. To powoduje, że staje się ona integralną częścią technologii w ramach rozwoju przedsiębiorstw, wskazuje raport Accenture.

Badanie to zostało przeprowadzone w 2020 r. wśród dużych firm z 17 krajów, z 11 różnych branż, osiągających więcej niż miliard dolarów dochodów rocznie. Wynika z niego, że średnio 54% systemów oraz przetwarzanych danych przedsiębiorstw znajduje się już w chmurze.

Wyniki badania, zawarte w raporcie Accenture, wskazują również na geograficzne zróżnicowanie rynku publicznych usług chmurowych. Liderem jest Ameryka Północna, gdzie znajdują się siedziby największych dostawców chmury obliczeniowej. Wartość rynku w Stanach Zjednoczonych szacowana jest na 195,9 miliarda dolarów, co stanowi ok. 57% światowego rynku. Drugie miejsce na mapie usług chmurowych zajmuje Europa Zachodnia z prognozowanym udziałem w 2021 r. na poziomie 18,7%. Korzystanie z chmury obliczeniowej w Europie jednak wciąż nie jest powszechne. Wśród krajów, w których wykorzystanie rozwiązań chmurowych jest na znacznie niższym poziomie, tj. poniżej średniej krajów UE, jest m.in. Polska. Mimo iż w 2020 r. już co czwarty przedsiębiorca deklarował wykorzystanie płatnych usług chmury obliczeniowej. 

Poszczególne branże w różnym stopniu stosują te rozwiązania ze względu na złożoność procesów związanych z adaptacją chmury. Sektor ubezpieczeń, w porównaniu z innymi firmami świadczącymi usługi finansowe, notuje dynamiczny wzrost adaptacji rozwiązań chmurowych. Szacuje się, że osiągnięcie pełnej dojrzałości w zakresie adaptacji technologii chmurowych może zająć branży od 2 do 5 lat.

W ramach postępującej cyfrowej transformacji chmura obliczeniowa odgrywa jedną z kluczowych ról. Wśród korzyści związanych z wdrożeniem chmury obliczeniowej wskazuje się m.in. możliwość optymalizacji kosztów, wzrost efektywności operacyjnej, a nade wszystko zapewnienie wzrostu biznesu i wprowadzanie innowacji.

Branża ubezpieczeniowa zauważyła, że stale rosnący i rozwijający się rynek wymaga szybkich reakcji. Wdrożenia technologii chmurowych postępują bardzo szybko, ukazując rosnące zaufanie ubezpieczycieli do chmury publicznej. W 2019 r. Accenture przeprowadziło globalne badanie firm z tego sektora pod kątem wdrożeń oraz korzystania z usług chmurowych – „Accenture Cloud Readiness Report in Insurance”. Raport sporządzono na podstawie ankiet przeprowadzonych pośród 50 globalnych zakładów ubezpieczeń, których roczne dochody przekraczają milion dolarów. Spośród 10 badanych aż 9 firm wskazało, że posiada długoterminowy plan rozwoju w obszarze technologii. Dodatkowo, aż 68% badanych potwierdziło, że prowadzi analizy i przygotowuje plan migracji do chmury.

Z opublikowanego raportu Accenture wynika ponadto, że branża ubezpieczeniowa postrzega chmurę obliczeniową jako szansę i element stanowiący przewagę konkurencyjną. Z drugiej jednak strony jej wykorzystanie wciąż budzi wiele obaw, które związane są m.in. z wymaganiami regulacyjnymi, bezpieczeństwem danych czy też koniecznością dostosowania systemów i aplikacji biznesowych.

Więcej o postrzeganiu chmury obliczeniowej przez polskie firmy pisaliśmy w art. “Rynek chmury obliczeniowej w Polsce – badanie Computerworld.

Leave a Reply