Branża ubezpieczeniowa przyszłości będzie w chmurze

Według przeprowadzonego badania przez Sollers Consulting, Cloud computing stanie się w przyszłości powszechnie uznawaną technologią wśród największych ubezpieczycieli. Więcej niż ośmiu na dziesięciu z nich stwierdza, iż branża ubezpieczeniowa przyszłości będzie w chmurze i zostanie oparta na automatyzacji procesów (RPA) już w 2031 roku.

W porównaniu z Robotic Process Automation (RPA), telematyka, Internet Rzeczy (IoT) oraz blockchain mają stosunkowo niską wagę na rynku ubezpieczeniowym. Z kolei, sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe jest ważne, ale ich znaczenie jest mniejsze niż RPA. Otwarte interfejsy API branża ubezpieczeniowa postrzega jako zagadnienia o prawie takim samym stopniu ważności. Powyższe dane wynikają z badania dotyczącego ubezpieczeń przyszłości w chmurze, które przeprowadziło Sollers Consulting wśród kadry kierowniczej i specjalistów branży ubezpieczeniowej.

– Chęć wprowadzania innowacji jest powszechna, a innowacje będą miały wpływ na krytyczne funkcje. Ubezpieczyciele będą zawiązywać więcej partnerstw. Aby zmodernizować swoją informatykę, będą w dużej mierze polegać na rozwiązaniach chmurowych – komentuje Michał Trochimczuk, partner zarządzający i współzałożyciel Sollers Consulting.

Jak wynika z badań, zagraniczni ubezpieczyciele, w szczególności Niemcy, chętnie inwestują w innowacje. Podczas gdy w Polsce skłonność do zainwestowania w innowacje jest znacząco mniejsza. Według wniosków z badania, tylko 2,6 proc. respondentów deklaruje taką chęć, przy czym stwierdza, iż zainwestuje tylko w niewielkim stopniu.

– Różnice w podejściu do innowacji na poszczególnych rynkach związane z różnym poziomem cyfryzacji i świadomości jej disruptive power w poszczególnych krajach – mówi Marcin Pluta, partner zarządzający i współzałożyciel Sollers Consulting.

Raportowanie i zarządzanie polisami zostanie zautomatyzowane

Sollers Consulting przeprowadziła ankiety wśród około 80 menedżerów i profesjonalistów z rynku ubezpieczeniowego w Europie, Stanach Zjednoczonych, Japonii i na innych rynkach. Najwięksi ubezpieczyciele twierdzą, iż widzą duży potencjał automatyzacji takich procesów jak raportowanie, administracja polisami, procesy back-office oraz obsługa szkód. Około 80 proc. ankietowanych uważa, że właśnie te obszary zostaną zautomatyzowane. Co więcej, 33 proc. respondentów stwierdzili, że sprzedaż w branży ubezpieczeniowej przyszłości zautomatyzuje się co najmniej w 70 proc.

– Banki i ubezpieczyciele podejmują duże wysiłki w celu cyfryzacji sprzedaży ubezpieczeń. Jednak, aby odnieść sukces w tym zakresie, muszą wdrożyć elastyczne platformy ubezpieczeniowe. One umożliwią im szybkie reagowanie na zmieniające się rynki – komentuje Trochimczuk.

Systemy centralne zdominowane przez wymogi krajowe

Z przeprowadzonego badania wynika, iż systemy centralne w większości nie nadążają za rozwojem technologicznym. Natomiast ubezpieczyciele uważają, że w przyszłości one przeniosą się do chmury. Respondenci ocenili najwyżej takie systemy centralne „w chmurze”, z kolei „on prem” najniżej. Co więcej, badanie pokazało, że systemy opracowane na poziomie kraju są wyżej cenione, niż na poziomie międzynarodowym.

– Specjaliści z branży ubezpieczeniowej wiedzą, że chmura zapewnia większą zwinność biznesu i efektywność operacyjną. Oba te czynniki stają się coraz ważniejsze w dobie zintegrowanych i inteligentnych ekosystemów – mówi Pluta.

Internet zmieni modele biznesowe w ubezpieczeniach

Sollers Consulting w swoim raporcie podsumowuje, że tempo cyfryzacji nie osiągnęło jeszcze swoich granic. Branży ubezpieczeniowa obecnie dużo mówi o modelach biznesowych opartych na danych, których wartość wykorzystuje się wyłącznie w bardzo odizolowanych obszarach. Pomimo tego, że 5G zwiększa ilość danych, dla ubezpieczycieli pozostaje wyzwaniem ich wykorzystanie.

– Produkty nie zmieniły się znacząco, ale sposób ich oferowania i sprzedaży jest zupełnie inny. Jestem przekonany, że to samo stanie się w branży ubezpieczeniowej. A nawet pójdzie dalej – mówi Trochimczuk.

Pełny raport dostępny jest pod linkiem: https://sollers.eu/insights/the-future-of-insurance-whitepaper/

Leave a Reply