Centra danych

Podczas pandemii branża IT odegrała kluczową rolę w powstrzymywaniu światowej gospodarki przed potencjalnym upadkiem. Znaczenie branży stale rośnie. Zauważalne jest to w zachowaniu inwestorów, którzy m. in. centra danych postrzegają jako jeden z najlepszych sposobów na zarabianie pieniędzy.

Rynek usług centrów danych w Polsce jest mocno rozdrobniony. Większość stanowią obiekty małe, o powierzchni do 200 m². W styczniu bieżącego roku istniał tylko jeden komercyjny obiekt, którego metraż pod szafy przekracza 4 tys. m². To Centrum Danych Atman, kompleks kilku serwerowni.

Wyraźne rozdrobnienie polskiego rynku centrów danych, wraz z pojawieniem się nowych inwestorów, powinno sukcesywnie maleć. Regionalne centra danych, które zamierzają otworzyć światowi dostawcy chmury publicznej, tacy jak Google Cloud czy Microsoft, mogą odegrać istotne znaczenie. Giganci chmury publicznej są pewni swojego sukcesu, bez względu na to, czy lokalna chmura będzie się dobrze sprzedawać. Popyt na usługi w chmurze stale rośnie. Analitycy szacują, że aż o 23 proc. wzrosną wydatki klientów końcowych na usługi chmury publicznej.

Poszczególne firmy mają odmienne problemy i trzeba dla nich tworzyć rozwiązania, które nierzadko będą jakąś formą środowiska wielochmurowego lub hybrydowego. Jak wdrażać te rozwiązania, by stworzyć warunki do rozwoju wolnego od ograniczeń? Niezwykle pomocnym partnerem staje się integrator wdrażający u klienta środowisko hybrydowe lub wielochmurowe. Ważne jest ciągłe rozwijanie kwalifikacji oraz odpowiednia infrastruktura centrum danych. Kolejną istotną kwestią jest wybór zaufanego dostawcy oraz zgodność z regulacjami.

Dyrektorzy IT są zgodni co do jednego – największe wyzwanie stanowi stworzenie strategii migracji do chmury, w tym plan wejścia i ewentualnego z niej wyjścia.

Leave a Reply