DSA – OBOWIĄZKI PLATFORM INTERNETOWYCH, cz. I

DSA – obowiązki platform internetowych

Obowiązki platform internetowych stanowią centralny przedmiot regulacji Aktu o usługach cyfrowych (DSA). To za ich pośrednictwem rozpowszechniane są treści w Internecie. 

Platformy internetowe, w myśl DSA, to dostawcy usługi hostingu. Na żądanie odbiorcy usługi przechowują i rozpowszechniają publicznie informacje, chyba że jest to tylko ich działalność poboczna. Platformami są więc serwisy społecznościowe, sklepy internetowe czy platformy noclegowe. Aby nie obciążać zanadto mniejszych podmiotów, obowiązki odnoszące się do platform internetowych nie dotyczą mikro- i małych przedsiębiorstw w rozumieniu unijnych przepisów. 

DSA – rozpatrywanie skarg

Zgodnie z przyjętą w DSA zasadą proporcjonalności, poza obowiązkami wyraźnie przydzielonymi do platform internetowych, muszą one także dostosować się do wymogów wiążących dla wszystkich dostawców usług pośrednich oraz hostingodawców. Podobnie jak w przypadku tych ostatnich, platformy muszą umożliwiać zgłaszanie oraz usuwać treści nielegalne (notice & action). Oprócz tego mają one obowiązek umożliwić wnoszenie drogą elektroniczną odwołań od decyzji podjętych w związku z uznaniem treści za nielegalną. Wewnętrzne rozpatrywanie skarg dotyczy więc podmiotu, który treść umieścił. Nie odnosi się do użytkownika, który zgłosił nielegalną treść, w przypadku gdy zgłoszenie nie zostanie uwzględnione. Użytkownikowi takiemu przysługuje ewentualnie prawo do zaskarżenia decyzji do sądu na zasadach ogólnych. Alternatywą dla trybu wewnętrznego ma być możliwość odwołania się do niezależnego, eksperckiego organu pozasądowego. Decyzje tego organu mają być dla platformy wiążące. Organy te mogą być publiczne lub prywatne. Ponadto jeśli spełniają określone warunki, uzyskują stosowny certyfikat i trafiają na listę Komisji Europejskiej. 

Zaufani sygnaliści i prawo do zawieszania świadczenia usługi

W odniesieniu do platform internetowych, DSA przewiduje także mechanizmy usprawniające procedurę notice & action. Przede wszystkim służyć temu mają zaufane podmioty sygnalizujące (trusted flaggers) – niezależni eksperci, których zgłoszenia mają być traktowane w sposób priorytetowy. Mogą nimi być zarówno podmioty publiczne, jak i prywatne, które wykazały się terminowym i obiektywnym zgłaszaniem nielegalnych treści. Komisja Europejska będzie również prowadzić rejestr tych podmiotów. Jeśli podmiot taki działa nieprawidłowo, może stracić swój status. Ponadto, aby zabezpieczyć się przed nadużyciami ze strony zarówno sygnalistów, jak i użytkowników umieszczających nielegalne treści, platformy będą mogły zawieszać świadczenie swoich usług na rzecz odbiorców, którzy zbyt często dokonują ewidentnie (tzn. ich ocena powinna być oczywista nawet dla laika)  bezzasadnych zgłoszeń lub publikują ewidentnie nielegalne treści. Platformy powinny kierować się tu bezwzględnymi danymi liczbowymi oraz kryteriami ocennymi (zamiar, powaga naruszenia), które powinny być jasno wskazane w warunkach świadczenia usług.  

Niedługo ukaże się druga część tego artykułu. Zapraszamy, aby śledzić naszą stronę.

Poprzednie nasze artykuły dotyczące tematu DSA, można znaleźć pod adresem:

https://chmuraprawna.pl/category/europejskie-strategie-cyfrowe/a prawna – blog o prawie IT.

Źródła:  

https://traple.pl/wp-content/uploads/2021/03/AKT_O_USLUGACH_CYFROWYCH_KOMPENDIUM.pdf?utm_source=Publication&utm_medium=LinkedIn&utm_campaign=KOMPENDIUM

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020PC0825&from=en

Czy wiesz, że…

Kancelaria CZUBLUN TRĘBICKI – partner merytoryczny portalu, konsekwentnie rozwija  swój dział IT i dlatego chętnie odpowie na wszelkie pytania czytelników chmury prawnej, nie tylko z obszaru problemów prawnych w chmurze.

W tej sytuacji redaktorom chmury prawnej nie pozostaje nic innego, jak zaprosić Państwa do zadawania pytań.

Zapraszamy!

Przypominamy także o wakacyjnym projekcie Ściąga z RODO, który jest dostępny na naszych mediach społecznościowych. Chcesz dowiedzieć się na temat RODO więcej? Zajrzyj pod poniższy adres. Do zobaczenia!

https://www.linkedin.com/showcase/37261877/admin/

Leave a Reply