DSA – OBOWIĄZKI PLATFORM INTERNETOWYCH, cz. II

DSA – obowiązki platform internetowych

Obowiązki platform internetowych stanowią centralny przedmiot regulacji Aktu o usługach cyfrowych (DSA). To za ich pośrednictwem rozpowszechniane są treści w Internecie. 

Oprócz, wymienionych w poprzednim artykule obowiązków związanych z procedurą notice & action i systemem rozpatrywania wewnętrznych skarg, DSA nakłada na platformy internetowe dodatkowe obowiązki związane z moderowaniem umieszczanych na nich treści oraz zapewnieniem przejrzystego handlu internetowego.

DSA – zgłaszanie przestępstw

Platformy internetowe mogą stać się narzędziem do rozpowszechniania treści, których publikacja stanowi przestępstwo. Dlatego, niezależnie od trybu usuwania nielegalnych publikacji, jednym z obowiązków nałożonych na platformy internetowe, w ramach moderowania treści, jest obowiązek natychmiastowego zgłaszania podejrzenia popełnienia przestępstwa właściwym organom ścigania. Powyższe głównie poprzez próbę publikacji zakazanej treści na platformie. Aby obowiązek ten nie był nadmierny, obejmuje on swoim zakresem „poważne przestępstwa” stanowiące zagrożenie dla życia lub bezpieczeństwa osób. W preambule dyrektywa wskazuje, że chodzi tu m.in. o przestępstwa dotyczące pornografii dziecięcej.

Weryfikacja tożsamości przedsiębiorców

Platformy, które umożliwiają zawieranie umów z przedsiębiorcami na odległość (platformy noclegowe, sklepy internetowe), powinny zapewnić przejrzystość w odniesieniu do podmiotów oferujących swoje produkty lub usługi. W tym celu platforma, zanim umożliwi przedsiębiorcom korzystanie z niej, powinna pozyskać podstawowe informację pozwalające na ich identyfikację (dane kontaktowe, wpis do odpowiedniego rejestru). Platformy powinny przekazywać te informacje konsumentom w jasny i zrozumiały sposób oraz weryfikować ich prawidłowość, zwłaszcza przy wykorzystaniu ogólnodostępnych źródeł. Ustawodawca wyraźnie wskazuje przy tym w preambule, że weryfikacja taka ma być proporcjonalna, nie może być zbyt kosztowna i czasochłonna. Optymalnie wszystkie dane powinny być podawane przez samego przedsiębiorcę za pomocą znajdującego się na stronie interfejsu. Nadrzędnym celem regulacji jest zniechęcenie przedsiębiorców do oferowania produktów i usług z naruszeniem przepisów unijnych. Przytoczone z uwagi na łatwą ich identyfikację w przypadku naruszenia.

DSA a przejrzystość reklam internetowych

Na platformach internetowych często umieszczane są reklamy. To, który odbiorcy widzi daną reklamę, zależy głównie od profilowania jego danych pozyskanych w czasie przeglądania sieci. Aby zapewnić przejrzystość reklam, platformy internetowe będą musiały przekazywać każdorazowo, w czasie rzeczywistym informację użytkownikom o tym, że wyświetlana przez nich treść jest reklamą. Dotyczy to również informacji, w czyim imieniu reklama jest publikowana. Platformy muszą wskazać główne parametry wykorzystane do określenia odbiorcy, któremu wyświetla się reklamę. Zatem, dlaczego widzi tę, a nie inną reklamę. Powinno to polegać np. na wskazaniu cech użytkownika, jakie ustalono na podstawie profilowania jego danych).

Informacje związane z obowiązkami nałożonymi na platformy np. w zakresie pozasądowego rozstrzygania sporów, powinny być zawarte w sporządzanych sprawozdaniach. Platformy będą musiały też regularnie publikować informację o liczbie aktywnych użytkowników. Ma to znaczenie dla uznania ich za bardzo duże platformy.

Pierwsza część tekstu znajduje się pod adresem:

DSA – OBOWIĄZKI PLATFORM INTERNETOWYCH, cz. I – Chmura prawna – blog o prawie IT

Czy wiesz, że…

Kancelaria CZUBLUN TRĘBICKI – partner merytoryczny portalu, konsekwentnie rozwija  swój dział IT i dlatego chętnie odpowie na wszelkie pytania czytelników chmury prawnej, nie tylko z obszaru problemów prawnych w chmurze.

W tej sytuacji redaktorom chmury prawnej nie pozostaje nic innego, jak zaprosić Państwa do zadawania pytań.

Zapraszamy!

Przypominamy także o wakacyjnym projekcie Ściąga z RODO, który jest dostępny na naszych mediach społecznościowych. Chcesz dowiedzieć się na temat RODO więcej? Zajrzyj pod poniższy adres. Do zobaczenia!

https://www.linkedin.com/showcase/37261877/admin/

Leave a Reply