Obowiązki gigantów cyfrowych w świetle DSA, cz. II

Obowiązki gigantów cyfrowych w świetle DSA

Niedawno przyjęty Akt o usługach cyfrowych (DSA) wyszczególnia kategorię Bardzo Dużych Platform Internetowych. Różnią się one od zwykłych platform zasięgiem. Mają bowiem średnio ponad 45 milionów użytkowników miesięcznie w UE. Wywierają przez to znaczny wpływ na bezpieczeństwo i handel w Internecie oraz kształtowanie opinii publicznej.

Oprócz wymienionych w poprzednim artykule obowiązków przeprowadzania analiz ryzyka, podejmowania działań mających na celu jego zmniejszenie oraz poddawania się zewnętrznym audytom, a także szeregu obowiązków przewiedzianych dla innych dostawców usług cyfrowych, DSA nakłada na bardzo duże platformy internetowe dodatkowe, szczególne obowiązki.

Systemy rekomendacji i przejrzystość reklam internetowych

Dużym zagrożeniem dla nowoczesnych społeczeństw informacyjnych jest zamknięcie internautów w „bańkach informacyjnych” związanych z ich zainteresowaniami i światopoglądem. Serwisy internetowe wzmacniają ten proces przez sposób, wg którego szeregują i prezentują treści (system rekomendacji). Dlatego DSA przewiduje obowiązek informowania użytkowników w warunkach korzystania z usług o kryteriach, według których ustalana jest kolejność treści w serwisie. Użytkownicy powinni nie tylko wiedzieć, dlaczego widzą określone treści, ale także móc modyfikować parametry, wg których są im one prezentowane. Co najmniej jedna z opcji dostępnych do wyboru powinna nie opierać się na profilowaniu. Oznacza to, że nie powinna używać algorytmów opartych o zebrane dane osobowe użytkownika. Poza tym bardzo duże platformy internetowe będą zobowiązane prowadzić repozytoria reklam wyświetlanych na swoich serwisach. Dotyczy to okresu roku od ostatniego wyświetlania reklamy. Znajdą się tam informacje o reklamodawcy, grupie docelowej, treści, zasięgu, czasie wyświetlania reklamy. Repozytoria powinny być publicznie dostępne przy wykorzystaniu interfejsu serwisu.

Udostępnianie danych

Cyfrowi giganci dysponują znacznie większą ilością informacji na temat swojej działalności i jej skutków, niż organy i użytkownicy. W związku z tym Rozporządzenie przewiduje przyznanie Komisji i Koordynatorom ds. Usług Cyfrowych uprawnienia do żądania od bardzo dużych platform – dla siebie lub dla zweryfikowanych badaczy – informacji potrzebnych do oceny zgodności działania platform z DSA. Dane te mogą dotyczyć stosowanych systemów rekomendacji, reklamowych, moderowania treści, wewnętrznych systemów rozpoznawania skarg. Mogą także generalnie służyć analizie ryzyka wystąpień określonych skutków społeczno-gospodarczych. Jeśli udostępnienie danych będzie niemożliwe lub niebezpieczne dla usług i danych na platformie, będzie ona mogła wnioskować o zmianę zakresu żądanych danych. Wreszcie bardzo duże platformy internetowe będą zobowiązane wyznaczyć co najmniej jednego pracownika ds. zgodności z prawem, monitorującego zgodność działań serwisu z DSA.

Zapraszamy, aby zapoznać się z pierwszą częścią tego tekstu.

Artykuł znajduje się pod adresem:

https://cztr.pl/publikacje/obowiazki-gigantow-cyfrowych-w-swietle-dsa-cz-i-artykul-nr-6-seria-dsa/.

Czy wiesz, że…

Kancelaria CZUBLUN TRĘBICKI – partner merytoryczny portalu, konsekwentnie rozwija  swój dział IT i dlatego chętnie odpowie na wszelkie pytania czytelników chmury prawnej, nie tylko z obszaru problemów prawnych w chmurze.

W tej sytuacji redaktorom chmury prawnej nie pozostaje nic innego, jak zaprosić Państwa do zadawania pytań.

Zapraszamy!

Leave a Reply