Przełomowy wyrok w sprawie przechowywania danych osobowych kandydata do pracy po zakończonej rekrutacji

W dniu 4 sierpnia 2022 r. WSA w Warszawie wydał wyrok o sygn. II SA/Wa 542/22. W przytoczonym wyroku uchylono nałożoną przez Prezesa UODO karę upomnienia na pracodawcę, który nie usunął danych kandydata do pracy po zakończonej rekrutacji. Sąd jednocześnie zajął ważny głos w toczącej się od dawna dyskusji.